О Компании

 "Ишонч ЛТД" МЧЖ 1998 йилда ташкил топган булиб, ташкил топгандан буен депозитарий хизматларини курсатиб келган. хозирда жамият инвестиция воситачиси, инвестиция маслахатчиси ва бошкарувчи компания сифатида уз фаолиятини амалга ошириб келмокда. Жамиятимизда 3 та олий иктисодий маълумотли, кимматли когозлар буйича фаолият юритиш малака гувохномасига эга етук мутахассислар фаолият юритади.