Перечень Наших Услуг

“Ишонч ЛТД” МЧЖ қуйидаги хизматларни кўрасатади.

Инвестиция воситачиси депозитар операцияларни амалга ошираётганда:

манфаатдор шахсларнинг қимматли қоғозларни ва пул маблағларини ҳисобга олиш қоидалари билан танишиб чиқиш имкониятини таъминлаши;

депонентларнинг ҳар бирига тегишли қимматли қоғозларнинг сони ва номинал қиймати ҳисобини юритиши;

қимматли қоғозларга мажбуриятлар юклатилганлиги, шунингдек уларнинг тугатилганлиги фактлари ҳисобини юритиши;

қимматли қоғозларга доир битимлар тузиш ва мижозларнинг ҳисобварақлари бўйича операциялар бажариш учун асос бўлган бирламчи ҳужжатларни идоравий архивда сақлаши;

депо ҳисобварақлари бўйича операцияларни депонентларнинг ёки улар вакил қилган шахсларнинг ёзма топшириқлари асосида амалга ошириши, қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно;

депонентнинг қимматли қоғозларга бўлган мулк ҳуқуқи ва бошқа ашёвий ҳуқуқларини унинг депо ҳисобварағидан тегишли кўчирма берган ҳолда тасдиқлаши;

мижозларнинг ҳисобварақларидаги қимматли қоғозлар ва пул маблағларининг мавжудлиги ва ҳаракати, уларнинг ҳолати тўғрисидаги ахборотнинг махфийлигини таъминлаши, қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно;

депо ҳисобварағи бўйича операцияларни қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органининг, монополияга қарши давлат органининг, шунингдек суднинг, суриштирув ва тергов органларининг қарорлари асосида қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тўхтатиб туриши;

ўз фаолиятига тааллуқли маълумотларни қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органининг, давлат солиқ хизмати органининг, монополияга қарши давлат органининг, шунингдек суднинг, суриштирув ва тергов органларининг ёзма талабларига кўра қонун ҳужжатларида белгиланган доирада ва тартибда тақдим этиши;

ўзи етказган зарарнинг ўрнини “Қиммтли қоғозлар бозори тўғрисида”ги Қонуннинг 23-моддасига мувофиқ кафолат фондини шакллантиришда иштирок этиш, шунингдек қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгарликни суғурта қилиш йўли билан қоплаш имкониятини назарда тутиши;

қимматли қоғозлар эгаларининг реестрини шакллантириш учун зарур бўлган қимматли қоғозларнинг эгалари тўғрисидаги маълумотларни Қимматли қоғозлар марказий депозитарийсининг талабига кўра тақдим этиши;

ўзида ҳисобга олинадиган қимматли қоғозлар ва уларнинг эмитентлари реквизитларига Қимматли қоғозлар марказий депозитарийсидан олинган маълумотлар асосида ўзгартиришлар киритиши шарт.

Инвестиция воситачисининг зиммасида қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятлар ҳам бўлиши мумкин.

Инвестиция воситачиси томонидан мижозларнинг пул маблағларини ҳисобга олиш ва уларнинг бут сақланишини таъминлаш тартиби қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи томонидан белгиланади.

Инвестиция маслахатчиси сифатида:

Қимматли қоғозларни чиқариш, жойлаштириш ва уларнинг муомаласи масалалари, қимматли қоғозлар бозори ва унинг иштирокчилари ҳолатини таҳлил этиш ҳамда истиқболини белгилаш бўйича маслаҳат хизматлари кўрсатиш.

 

 

Биринчи оммавийIPO да биринчи бўл!

Ўзбекистоннинг етакчи саноат корхоналаридан бири “КVARTS” акциядорлик жамияти республикада ўз акцияларини бирламчи оммавий таклиф этиш - “IPO”усули билан сотувга чиқарди.

“КVARTS”АЖ  автомобил саноати учун ойна, шиша банка, листланган ойна,бутилка ва ўтга чидамли материаллар ишлаб чиқарувчи йирик корхонадир.“КVARTS” АЖ  молиявий холати барқарор бўлиб,унинг хар бир дона оддий акцияси хисобига дивидендлар номинал қийматига нисбатан 2014 йил учун53% (534,4 сўм), 2015 йил учун34% (597,4 сўм), 2016 йил учун эса 68%(1172,3 сўм)ни ташкил этган.

Сотувга 4 574 934 дона  акциялар  қўйилган.Акцияларни сотиш харидор берган буюртмада таклиф этилган нархларда, юқори берилган баҳога устуворлик берилган холда амалга оширилади. Буюртмалар бир дона акция учун 3000 сўмдан 9100 сўмгача бўлган диапазонда қабул қилинади.

       Акциялар учун тўлов 100% буюртма берилган вақтда амалга оширилади.Бир шахс кўпи билан 2 287 дона акцияга буюртма бериши мумкин.

Буюртмалар ТИФ Миллий банки филиаллари вақимматли қоғозлар бозоридаги инвестиция воситачи (брокер) лари томонидан қабул қилинади.

       Буюртма қондирилмаган холда харидорнинг  пул маблағлари битим рўйхатга олингандан сўнг 15 кун ичида  қайтарилади.

Обуна бошланиши санаси:

-          2017 йил 5 декабр;

Обуна якунланиши санаси:

-           2018 йил 3 апрел.

 

Батафсил маълумотларни: “Кварц” АЖнинг(0373) 372-44-03, (+99897) 337-54-30  телефон рақамларидан ва kvarts.uz расмий сайтидан, “Тошкент” РФБнинг uzse.uz, расмий брокер Dalal Standart www.dalal.uz ҳамда ТИФ Миллий банкининг nbu.uz расмий сайтларидан олишингиз мумкин.

Ишонч телефонлари:

Тошкент ш. 0-371 268-03-01; Фарғона 0-373 244-36-46; Андижон 8-374 223-21-36; Наманган 0-369 233-53-17, Қорақалпоғистон Республикаси 0-361 222-00-35, Бухоро 0-365 221-57-81, Жиззах 0-372 226-51-89, Қашқадарё 0-375 225-01-97, Навоий0-436 224-14-61, Самарқанд 0-366 233-45-96, Сурхондарё 0-376-223-01-43, Сирдарё 0-367 226-53-14, Тошкент вил. 0-371 267-39-98, Хоразм 0-362-223-08-50

 

 

Будь первым в первом публичном IPO

АО «КВАРЦ» приглашает всех желающих стать акционером.

Акции реализуются путем проведения первичного публичного предложения (IPO) на фондовой бирже «Тошкент».

АО «Кварц» является крупнейшим предприятием по выпуску листового стекла, стекол для автомобильной промышленности стеклянных банок, бутылок и  огнеупорных материалов.

Финансовое положение АО «Кварц» устойчивоеивидендыиз расчета на одну простую акцию за 2014 год составили53% (534,4 сум), за 2015 год составили34%(597,4 сум), а за 2016 год 68% (1172,3 сум).

На продажу выставлены  акции в количестве 4 574 934 штук. Продажа акций осуществляется по  ценам, предложенным в заявках покупателей, с учетом приоритета наивысшей цены предложения.

Заявки принимаются в диапазоне от 3000 до 9100 сум за одну акциючерез филиалы Национального банка ВЭД и инвестиционные посредники (брокеров) фондового рынка.Покупатель производит 100% предоплату за акции в момент подачи заявки.

Одно лицо может подать заявку для покупки акций в количестве не более 2287 штук. В случае неудовлетворения заявки, денежные средства покупателя возвращаются в течение 15 дней со дня регистрации сделки.

Дата начала подписки 05 декабря 2017 г., дата окончания подписки 3 апреля 2018 года.

 

        Подробную информацию можно получить по телефонамАО «Кварц» 8 373 372-44-03, +99897 337-54-30 и на сайтах wwwkvarts.uz, www.uzse.uz,www.nbu.uz. иwww.dalal.uz.

 

Телефоны доверия:

г.Ташкент 0-371 268-03-01Республика Каракалпакстан 0-361 222-00-35,

Фергана 0-373 244-36-46; Андижан 0-374 223-21-36; Наманган 0-369 233-53-17,

Бухара 0-365 221-57-81, Джиззах 0-372 226-51-89, Кашкадарья 0-375 225-01-97,

Навои 0-436 224-14-61, Самарканд 0-366 233-45-96, Сурхандарья 0-376-223-01-43,

 

Сырдарья 0-367 226-53-14, Ташкентская обл. 0-371 267-39-98, Хорезм 0-362-223-08-50.